Teorie vševývoje - poslední definitivní verze

Teorie vševývoje popisuje obecně platnou zákonitost vývoje a změn veškeré dosud známé reality. Popsat a vysvětlit srozumitelným způsobem tuto obecně platnou zákonitost pouze s využitím stávající slovní zásoby se ukázalo prakticky neřešitelné. Proto, aby bylo možné tuto zákonitost srozumitelným způsobem popsat a vysvětlit, bylo nezbytné jednoznačně definovat řadu nových pojmů. Seznámit se s Teorií vševývoje a porozumět jí v celém jejím rozsahu je poměrně obtížné a časově náročné. Pochopit Teorii vševývoje bez důkladného osvojení všech v popisu definovaných nových pojmů není dost dobře možné, ale každému, kdo si tuto obecnou zákonitost osvojí, usnadní její znalost řešení libovolně zvoleného problém. Teorie se týká zákonitosti změn a vývoje všech forem existence hmoty a energie, tj. např. [ více ]

čtvrtek 31. červenec 2014 11:51 | Reputace článku: 5,51

Teorie vševývoje

Teorie vševývoje popisuje obecně platnou zákonitost vývoje a změn veškeré dosud známé objektivní i iracionální reality. Popsat a vysvětlit srozumitelným způsobem tuto obecně platnou zákonitost pouze s využitím stávající slovní zásoby se ukázalo prakticky nemožné. Proto, aby bylo možné tuto univerzální zákonitost srozumitelným způsobem popsat a vysvětlit, bylo nezbytné jednoznačně definovat řadu nových pojmů a vytvořit pro tyto pojmy názvy. Seznámit se s Teorií vševývoje a porozumět jí v celém jejím rozsahu je poměrně obtížné a časově náročné. Pochopit Teorii vševývoje bez důkladného osvojení všech v popisu definovaných nových pojmů není dost dobře možné, ale čas a úsilí nutné k osvojení Teorie vševývoje[ více ]

úterý 21. leden 2014 22:09 | Reputace článku: 5,38

Všechno souvisí se vším

Co s tím? Nelze zlepšit stav českého bankovnictví nezávisle na světovém bankovnictví. Nelze zlepšit stav světového bankovnictví a zachovat přitom stav současné společnosti. Problém zdokonalení globálních struktur ve všech oblastech společnosti je problém kardinální. Vyčlenit jednu oblast a snažit se jí nezávisle na celku zdokonalit se setká vždy s neúspěchem. Jedna možná cesta k zdokonalení globálních struktur společnosti je na: http://miloslav7.blogspot.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-lidstva.html[ více ]

úterý 21. leden 2014 20:11 | Reputace článku: 4,07

Papež František je člověk budoucnosti

Papež František se stal osobností roku amerického časopisu Time.[ více ]

pondělí 16. prosinec 2013 19:11 | Reputace článku: 7,10

Globálně působící politické strany

V textu jsou uvedeny alternativní možnosti vzniku Globálně působících politických stran, o kterých se píše v článku PROGNÓZA BUDOUCNOSTI LIDSTVA.[ více ]

neděle 15. prosinec 2013 19:16 | Reputace článku: 5,19

Recenze k článku PROGNÓZA BUDOUCNOSTI LIDSTVA

Autorem recenze je Bohumil Smolek[ více ]

pátek 13. prosinec 2013 23:16 | Reputace článku: 4,55

Satanův plán

Satan svolal celosvětový kongres démonů. A v úvodním projevu řekl:"Naše situace se zdá být prekérní. Lidé si nastavěli množství kostelů, chrámů, mešit a templů, aby měli kam před námi utíkat. Mají také mnoho moudrých knih – některé z nich i svaté – a dokáží z nich poznávat pravdivou a smysluplnou cestu pro svůj život. My tomu nedokážeme zabránit! Naše věc se zda být ztracena..."  [ více ]

středa 11. prosinec 2013 17:33 | Reputace článku: 8,78

Poznámka č.1 k článku PROGNÓZA BUDOUCNOSTI LIDSTVA

Ruští zákonodárci debatují o předloze zákona, která by v Rusku zakázala americký dolar za účelem vyhnutí se negativních dopadů kolapsu dolaru – o němž spekulují, že by k němu mohlo dojít do roku 2017 – a že by mohli znovu zavést zákaz, který platil za starých časů socialismu. Návrh pochází od poslance z Liberálně-demokratické strany Michaila Degtjareva. Podle jeho mínění, bude-li dál růst stejným tempem, dolarový systém se zhroutí v roce 2017.[ více ]

středa 4. prosinec 2013 17:53 | Reputace článku: 6,08

Supertajfun Haiyan a Filipínská zkáza

Tajfun Haiyan a jím způsobená Filipínská zkáza  jsou skutečnosti, které nutí k zamyšlení nad klimatickými  změnami způsobovanými vzrůstajícím množstvím skleníkových plynů v atmosféře planety. To, že příčinou oteplování atmosféry je spalování fosilních paliv, tvrdí již většina klimatologů. Někteří klimatologové ve svých výrocích zacházejí ještě dál. Tvrdí, že pokud lidstvo radikálně nezmění svůj přístup, musí si na podobné katastrofy zvykat. Supertajfuny budou podle nich svět sužovat stále častěji a budou čím dál silnější. V posledním století škody napáchané bouřemi výrazně vzrostly, na čemž se beze sporu podílí i urbanizace a větší koncentrace lidí na pobřežích.  To ale není jediné - a podle některých klimatologů ani hlavní - vysvětlení.[ více ]

neděle 17. listopad 2013 19:02 | Reputace článku: 5,37

PROGNÓZA BUDOUCNOSTI LIDSTVA

Tato prognóza budoucnosti lidstva vznikla jako praktický příklad použití "Teorie vševývoje" při řešení konkrétního problému. Je nesporné, že se bude míra plánovitosti, cílevědomosti a systematičnosti v působení lidstva na planetu postupně zvětšovat, takže budoucnost nebude nutné předvídat s velkou míru vlivu náhodných jevů tak, jak se předpovídá např. počasí. Řešení mimořádně rozsáhlého, komplikovaného a složitého problému působení mezi lidstvem a světem, ve kterém lidstvo žije jako atomie jeho struktury, bylo zvoleno proto, aby bylo možné demonstrovat možnosti využití Teorie vševývoje.[ více ]

pátek 25. říjen 2013 13:54 | Reputace článku: 7,79

Miloslav Dědek

Miloslav Dědek

Budu psát o optimalizaci kreativního myšlení a prognóze budoucnosti lidstva.

Jsem včelař.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora